Sợi TC

Sợi TC

  • tcyarn

Sợi T/C hay gọi tắt là Sợi TC là loại sợi pha giữa sợi polyester và cotton. Trong đó thành phần polyester chiếm trên 50%.

Việc lựa chọn tỷ lệ của từng thành phần trong sợi (polyester và cotton) tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng.

Sợi TC có đặc tính dễ chịu khi tiếp xúc với da người, dễ là phẳng, giặt dễ sạch và chóng khô. Vì vậy phù hợp dệt vải áo quần.

Jasan cung cấp đa dạng chủng loại sợi TC. (52/48 Polyester/cotton, 50/50 Polyester/cotton, 65/35 Polyester/cotton)

Một loại sợi TC thông dụng mà jasan hay cung cấp là sợi TC thành phần: 65 % PE , 35 % cotton chải thô và 65 % PE , 35 % cotton chải kĩ
Chi số sợi TC sản xuất: Sợi TC 10/1, Sợi TC 20/1, Sợi TC 20/2, Sợi TC 30/1, Sợi TC 30/2, Sợi TC 40/1, Sợi TC 40/2, Sợi TC 45/1, Sợi TC 45/2