Sợi CD

Sợi CD

  • cottoncd

Sợi Cotton chải thô (CD)

Loại Sợi CD
- Thành phần : 100 % cotton chải thô
- Đặc tính : Hút ẩm tốt , dễ chịu khị tiếp xúc với da người . Thường dùng để dệt các lọai vải mềm, đồ lót, sử dụng dệt thoi & dệt kim.

 

Thông số kỹ thuật Sợi CD (sợi cotton chải thô)

Thông số kỹ thuật sợi CD ( cotton chải thô) sợi xe